Columbus Energy jest liderem w dziedzinie energooszczędności i odnawialnych źródeł energii. Firma wchodzi w skład JR Invest i Columbus Capital S.A, a tym samym jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W grę wchodziło zaprojektowanie strony, która w sposób intuicyjny i prosty przedstawiłaby zarówno samą firmę, jak i korzyści płynące ze stosowania, pozyskiwania i wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej. Za działania marketingowe odpowiadały nasze koleżanki i koledzy z Beloud.

Kreacja / UX / UI / Programowanie